Брига о деци и развијање услуга подршке деци, породици и родитељству

Брига о деци и развијање услуга подршке деци, породици и родитељству

Брига о деци и развијање услуга подршке деци, породици и родитељству

Читај ми

Влада Републике Србије препознаје важност бриге о деци и значај развијања услуга подршке деци, породици и родитељству, које реализује кроз низ различитих мера и политика, истакла је помоћница министра у Сектору за социјалну заштиту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Биљана Зекавица, на завршној конференцији пројекта „Права детета у Србији – унапређење положаја деце у правосудном систему РС“.

 

„Улагање у децу је улагање у будућност, и њихову и нашу, и зато је потребно да се од најранијег узраста деце, која спадају у изузетно осетљиву категорију, посветимо поштовању права детета и да нам заиста у фокусу буду праћење њиховог развоја и прилагођавање њиховим потребама“, навела је Зекавица.

 

Како је додала, систем социјалне заштите, у коме су деца заступљена у великој мери, посвећен је унапређењу услуга којима може одговорити на потребе деце и предузима велики број активности у циљу даљег развоја заштите права корисника и деце.

 

Помоћница Зекавица је указала да су посебно осетљива категорија деца која се различитим сплетом околности нађу у правосудном систему.

 

Зекавица је подсетила да је Република Србија у јануару ове године усвојила Стратегију  деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници, која је фокурисана на подршку породици и детету.

 

Такође, усвојен је и Закон о правима корисника услуга привременог смештаја у социјалној заштити, који потврђује пут ка деинституционализацији и ставља нагласак на партиципацији корисника у одлучивању о својој судбини, потребама и даљој заштити увек када је то могуће, навела је Зекавица.