Aa

Aa

80 милиона динара предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом

80 милиона динара предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом

80 милиона динара предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом

Читај ми

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања определило је 80 милиона динара за доделу средстава за побољшање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у 2023. години.

 

Министарство је 18. октобра расписало Јавни позив, а одлуком од 16. новембра 2023. године подржане су пријаве 45 предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом. Одобрена средства намењена су за подршку развоју конкурентности предузећа рефундацијом трошкова, непосредно повезаних са делатношћу предузећа и одобреним програмима за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације.

 

Циљ доделе средстава путем јавног позива је да доприносе смањењу трошкова пословања и одржању запослења особа са инвалидитетом у овим предузећима, посебно имајући у виду да ова предузећа послују по тржишном принципу и да запошљавају више од 50% особа са инвалидитетом у односу на укупан број запослених.

 

Пренос средстава предузећима биће извршен 30. новембра 2023. године.