Aa

Aa

3. ДЕЦЕМБАР – МЕЂУНАРОДНИ ДАН ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

3. ДЕЦЕМБАР – МЕЂУНАРОДНИ ДАН ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

3. ДЕЦЕМБАР – МЕЂУНАРОДНИ ДАН ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Читај ми

Међународни дан особа са инвалидитетом обележава се од 1992. године када је Генерална скупштина Уједињених нација усвојила резолуцију којом се све земље позивају на обележавање тог дана, са циљем да се особама са инвалидитетом омогући једнако уживање људских права и равноправно учествовање у друштвеном животу. 

 

Порука и мото Уједињених нација поводом овогодишњег обележавања Међународног дана особа са инвалидитетом је „Трансформативна решења за инклузивни развој: улога иновација у подстицању приступачног и праведног света”.

 

Уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Међународни дан особа са инвалидитетом обележава се под јединственим визуелним идентитетом у оквиру кампање СРБИЈА БЕЗ БАРИЈЕРА у градовима широм Србије различитим активностима којима присуствују представници Сектора за заштиту особа са инвалидитетом.

 

У оквиру наведене кампање, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за заштиту особа са инвалидитетом реализовао је бројне активности у сарадњи са Националном организацијом особа са инвалидитетом Србије и другим организацијама које окупљају особе са инвалидитетом у Републици Србији, у циљу побољшања положаја особа са инвалидитетом, посебно у области физичке приступачности, приступачности информација и услуга, обезбеђивања адекватних услова за рад удружења и боравак чланова, социјалне инклузије и друго.

 

Како би на најбољи начин представили могућности особа са инвалидитетом и улогу и значај организација које их окупљају, у партнерском односу Сектора за заштиту особа са инвалидитетом и организација први пут израђен је јединствен сајт www.srbijabezbarijera.rs који на једном месту представља стваралаштво особа са инвалидитетом, улогу и значај организација које их окупљају и обједињује све резултате остварене у партнерству за добробит особа са инвалидитетом.

 

Такође, Министарство је један од првих органа државне управе који је сајт прилагодио слепим и слабовидим лицима и учинио им доступним све информације из делокруга рада.

 

У оквиру мера активне политике запошљавања, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања пружа пуну подршку запошљавању особа са инвалидитетом, а посебне мере подршке пружају се и предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом. Стога је приметан позитиван утицај до сада примењених подстицајних мера, а у наредном периоду наставиће се са стварањем једнаких услова за приступ и опстанак особа са инвалидитетом на тржишту рада.

 

Као послодавац, Министарство запошљавањем особа са инвалидитетом афирмише једнаке могућности и у овој области пример је добре праксе запошљавања и послодавца који је дао шансу особама са инвалидитетом да својим радом доприносу стварању заједничких резултата и унапређењу свеукупног положаја особа са инвалидитетом и представља пример добре праксе који треба да следе и други послодавци.

 

И у наредном периоду Министарство ће наставити да унапређује мере подршке усмерене на интеграцију особа са инвалидитетом како би им омогућили да остварују загарантована права уз једнаке могућности и право на различитост.

http://www.srbijabezbarijera.rs/