2019. година проглашeна годином безбедности и здравља на раду

2019. година проглашeна годином безбедности и здравља на раду

Читај ми

Влада Републике Србије донела је Одлуку да се 2019. година прогласи годином безбедности и здравља на раду како би се скренула посебна пажња јавности на важност ове области имајући у виду да је питање безбедности и здравља на раду од општег друштвеног значаја и у заједничком је интересу за све запослене и послодавце.

 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је тим поводом, како би се број повреда на раду смањио, припремило План активности којима ће се између осталог посебна пажња усмерити на доследну примену мера безбедности и здравља на раду, поштовање прописаних процедура, подизање свести послодаваца и запослених о важности примене мера .

 

Радници Србије су највећи ресурс зато заслужују највећи ниво безбедности и здравља на раду. Предлог плана активности упућен је и на разматрање Социјално - економском савету Републике Србије, како би се у обележавање ових значајних догађаја у потпуности укључили и социјални партнери.