Aa

Aa

17. мај - Међународни дан дечијих СОС линија

 17. мај - Међународни дан дечијих СОС линија

17. мај - Међународни дан дечијих СОС линија

Читај ми

Поводом Међународнoг дана дечијих линија за помоћ, који се 17. маја обележава широм света, министарство подсећа да у оквиру Центра за заштиту одојчади, деце и омладине у Београду, постоји организациона јединица „Телефонске линије“, односно НАционална ДЕчија Линија (НАДЕЛ), која је доступна 24 часа дневно.

 

НАДЕЛ је саветодавно-едукативна телефонска услуга, намењена пре свега за децу, која могу да 24 часа дневно 365 дана у години да добију саветодавну подршку путем бесплатног позива на телефонски број 116111. Запослени у НАДЕЛ-у пружају помоћ деци уколико се она нађу у околностима у којима су им угрожена права, или у било којој другој ситуацији када осете потребу за разговором са компетентном и поверљивом особом. Услуга је бесплатна, поверљива и доступна са свих телефонских мрежа.

 

Узимајући у обзир да су искуства дечијих линија у свету показала да деца и млади данас радије користе електронске медије него разговор путем телефона, током 2021. године у оквиру НАДЕЛ-а развијена је и услуга „Саветовање путем чета“ са циљем лакше и брже доступности саветодавне подршке. У 2022. години, остварено је 3.625 „чет“ сесија, док је обављено 4.846 позива.

 

Током 2022. године, такође, у партнерству са УНИЦЕФ-ом, започето је пилотирање услуге „Онлајн саветовање“, у циљу додатног јачања заштите и превенције менталног здравља деце и младих у Србији. Услуга „Онлајн саветовање“ нуди адолесцентима и младима могућност да имају саветодавне сесије, које се реализују путем платформе „Зоом“.

 

СОС дечија линија Србије, основана је као одговор на потребе деце да имају свој сервис као вид подршке одрастању и могућност да се заштите од насиља, у сваком његовом појавном облику. Ова услуга, заснована је на Конвенцији о правима детета, чији је Србија потписник.

 

Поред “Дечије линије” и услуге “Сигурни чет”, који функционишу као саставни део Центра за заштиту одојчади, деце и омладине (Звечанска), постоје и телефони за родитеље и одрасле. То су „Родитељски телефон“ и „СОС телефон за жене са искуством насиља“.

 

НАДЕЛ је пуноправна чланица међународне организације ChildhelpLine International (CHI), која окупља све дечије линије на свету.