12. јун - Meђународни дан борбе против дечијег рада

Читај ми

Међународни дан борбе против дечјег рада 12. јун, установљен је 2002. године и представља дан када се подсећа да у друштву постоје деце која су, због злоупотреба одраслих, онемогућена да буду срећна и задовољна да расту и развијају се у хуманим условима.

 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања се на овај дан не бави само подсећањем јавности да међу нама постоје деца која су изложена најгорим облицима дечјег рада, злоупотребама, злостављањима, занемаривањима и угрожавањима њиховог раста и развоја од стране одраслих, већ сумира резултате својих континуираних активности на сузбијању ове појаве, активности на обезбеђивању помоћи и подршке деци.

 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, улаже велике напоре да се свако дете заштити од било које врсте експлоатације. На предлог Министарства, Влада Републике Србије усвојила је Уредбу о утврђивању опасног рада за децу. Уредба је донета у складу са препорукама МОР-а и међусобној сарадњи, као и на основу мишљења које је упутила повереница за заштиту равноправности.

 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић је у оквиру својих надлежности, 2017. године, издао посебна обавезујућа акта за поступање институција, инспекција и центара за социјални рад у превенцији и заштити деце која су изложена најгорим облицима дечјег рада, експлоатацији, злоупотреби и злостављању (протокол, упутства, инструкције и налог). У оквиру ових институција система, извршена је обука државних службеника за реализацију активности у реаговању на појаву дечијег рада. Предложене су и одређене измене и допуне појединих закона које ће допринети заштити добробити деце.

 

За сада су постигнути следећи резултати:

У 115 центара за социјални рад – органа старатељства формирано је или је било у поступку формирање посебних тимова.

Деца која су измештена из породица и обезбеђен је им смештај у систему социјалне заштите:

-смештај у хранитељску породицу: 20

-смештају у установу социјалне заштите: 26

-планирано издвајање из угрожавајуће породичне средине: 4

-процењене породице са децом са којима ће се радити на постизању родитељске компетенције и на тај начин остварити право детета на обезбеђивање услова за њихов несметан раст и развој и право детета да се пре свих других о њему старају родитељи: 79

-породицама са „децом улице“ према којима је обезбеђена подршка кроз пружање услуга социјалне заштите: 43

На озбиљност ове појаве указују подаци из истраживања које је у Републици Србији спровео УНИЦЕФ 2014. године. Према резултатима тог истраживања у Републици Србији је око 10% деце између 5-17 година укључено у одређене радне активности које наносе штету њиховом расту, развоју, образовању и здрављу.

Да ли смо задовољни постигнутим? - НИСМО!

Да ли можемо више и боље? - МОЖЕМО!

ИДЕМО ДАЉЕ!!! ... јер деца немају времена и никог другог осим нас одраслих...