Веб страница намењена корисницима нових шифарника је у функцији

Читај ми

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је у функцији веб страница (на адреси kodekssifara.minrzs.gov.rs) намењена корисницима нових шифарника обухваћених Одлуком о Јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада која је у примени од 1. јануара 2019. године.

 

Саставни део ове одлуке чине: Шифарник занимања, Шифарник нивоа квалификација, Шифарник држава, Шифарник општина у Републици Србији и Шифарник насеља у Републици Србији.

 

Како је најчешћа употреба прописаних шифарника приликом пријаве/одјаве на обавезно социјално осигурање, пријаве потребе за запошљавањем, вођења прописаних евиденција у области запошљавања, као и за статистичка истраживања и извештавања о стању и кретањима на тржишту рада, ова wеб страница представља практичан алат за примену шифарника којом се пружа могућност свим заинтересованим да претражују шифарнике, постављају питања и олакшају практичну примену шифарника.

 

Израду web странe je у име Немачке развојне сарадње финансирао ГИЗ.