У Смедереву, Великој Плани и Смедеревској Паланци скоро четврина ради на „црно“

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - слика вести

У Смедереву, Великој Плани и Смедеревској Паланци скоро четврина ради на „црно“

Читај ми

Oд 288 радно ангажованих особа које је Инспекција рада затекла приликом контроле објеката на територији Смедерева, Велике Плане и Смедеревске Паланке, 29. маја, чак 65 је радило „на црно“.


Инспекцијским надзорима било је обухваћено 196 привредних субјеката који се баве различитим делатностима, а непријављени радници су затечени код 52 послодавца.
Због утврђених прекршаја инспектори рада су поднели 33 захтева за покретање прекршајног поступка против правног и одговорног лица, односно против предузетника, и донели 40 решења о отклањању утврђених неправилности. Послодавцима је наложено заснивање радног односа са особама затеченим на раду „на црно“.