У новом Правилнику 64 уместо досадашњих 56 професионалних болести

Читај ми

Радна група за ревизију листе професионалних болести, која је формирана решењем министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зорана Ђорђевића, донела је нови Правилник о утврђивању професионалних болести, који након измена садржи ревидирану листу која броји 64 професионалне болести, уместо досадашњих 56.

 

Наиме, у делу Правилника који се односи на болести проузроковане хемијским дејством, додате су три нове професионалне болести и то: тровање талијумом, тровање платином или њеним једињењима и тровање осмијумом или његовим једињењима.

 

У делу који утврђује болести проузроковане физичким дејством, листа је допуњена болестима: оштећење слуха изазвано буком и обољења изазвана вибрацијама које се преносе на руке и вибрацијама које се преносе на цело тело, а међу болестима проузрокованим биолошким фактором унете су тетанус и обољења проузрокована директним контактом са другим биолошким агенсима на раду која нису горе поменута а за које постоје научни/литерални докази или за које постоје докази из практичних искустава.

 

Такође, у делу који се односи на болести плућа, у Правилнику су унете четири нове професионалне болести: пнеумокониозе узроковане нефиброзогеном прашином/ влакнима; бисиноза плућа; канабиоза; багасоза; бронхијална астма и обољење гроњих дисајних путева.

 

Поред наведеног, допуњене су поједини постојећи описи послова и радних места на којима се појављује професионална болест, као и услови за признавање болести као професионалне.

 

Поред представника Министарства за рад, запошљавање, борачких и социјалних питања, радну групу чинили су представници медицинске струке и то представник Министарства здравља, представници Института за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовићˮ, иначе професори на Медицинском факултету, као и представници Републичког фонда за здравствено осигурање и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање. Такође, чланови радне групе били су и представници Управе за безбедност и здравље на раду, УГС ''Независност'', Савеза самосталних синдиката Србије и Уније послодаваца Србије.

 

Правилник се објављује у ''Службеном гласнику Републике Србије'' и ступиће на снагу 8 дана након објављивања у ''Службеном гласнику Републике Србије''.