У надзорима у Нишу откривено 36 одсто радника „на црно” и четири нерегистрована привредна субјекта

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - слика вести

У надзорима у Нишу откривено 36 одсто радника „на црно” и четири нерегистрована привредна субјекта

Читај ми

Приликом ванредних надзора у области радних односа у Нишу, инспектори рада Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, утврдили су да је од 176 затечених на раду 64 особа радило „на црно” (36%).


Надзори су вршени код 114 привредних субјеката који се баве различитим делатностима, а поред осталог трговином, угоститељством, фризерским и козметичким услугама.
Инспектори су донели 25 решења са налозима за отклањање неправилности којима је послодавцима наложено да заснују радни однос са непријављеним радницима.
Инспектори рада су поднели седам захтева за покретање прекршајног поступка, а због утврђених прекршаја за које је предвиђена новчана казна у фиксном износу (100.000 и 50.000 динара), издали су девет налога.
Инспектори су открили и четири нерегистрована субјекта која су се бавила трговином и пружањем фризерских услуга, и одмах донели решења којима су нерегистрованим субјектима наложили да без одлагања покрену поступак за упис у одговарајући регистар, и забранили су им обављање делатности или активности до испуњења за то прописаних услова.
Одмах након ванредних инспекцијских надзора, са највећим бројем откривених радника „на црно” послодавци закључују уговор о раду и пријављују их на обавезно социјално осигурање, па ће Инспекторат за рад наставити са организовањем ових надзора.