У Јужнобачком округу највише радника „на црно“

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - слика вести

У Јужнобачком округу највише радника „на црно“

Читај ми

У ванредним контролама које је Инспекција рада од 24. до 27. октобра извршила код послодаваца широм Србије, затечено је 3.219 радника, од којих 740 (око 23 одсто) није имало уговор о раду, нити је било пријављено на обавезно социјално осигурање. Надзори су извршени код 952 послодавца који се баве различитим делатностима − трговином, угоститељством, грађевинарством, саобраћајем, занатским услугама и другим.


Највећи број непријављених – чак 103 од 153 затечена радника (око 66 одсто) откривено је код послодаваца на територији Јужнобачког округа, док је у Нишавском округу од 120 радника, њих 80 (око 65 одсто) било ангажовано „на црно“. Процентуално, према резултатима ове контроле, рад „на црно“ је најзаступљенији на територији Подунавског округа, где су инспектори утврдили да од 53 затечена радника, њих 47 (око 89 одсто) није било пријављено.
Такође, у инспекцијским надзорима у Зајечару, Краљеву, Врњачкој Бањи и Нишу откривено је и шест нерегистрованих субјеката − три из делатности грађевинарства, и по једна фирма којa се бави одржавањем и оправком моторних возила, такси превозом и шивењем.
Инспектори су донели шест решења којима су нерегистрованим субјектима наложили да одмах покрену прописани поступак за упис у одговарајући регистар и забранили им даље обављање делатности до испуњења за то прописаних услова.
Због утврђених прекршаја у области радних односа и безбедности и здравља на раду инспектори су поднели укупно 119 захтева за покретање прекршајног поступка против правног и одговорног лица, односно против предузетника, и издали 17 прекршајних налога због прекршаја прописаног Законом о раду, који се односи на недржање уговора на месту рада.
Инспекција рада је донела и укупно 387 решења са налозима за отклањање утврђених неправилности у области радних односа и безбедности и здравља на раду, као и 18 решења о забрани рада на радном месту због неоспособљености запосленог за безбедан и здрав рад.