Ступио на снагу нови Правилник о изменама и допунама Правилника о начину остваривања права на специјална помагала за читање и писање

Ступио на снагу нови Правилник о изменама и допунама Правилника о начину остваривања права на специјална помагала за читање и писање

Читај ми

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину остваривања права на специјална помагала за читање и писање, којим је поред Брајеве писаће машине, репродуктора и говорног софтвера за српски језик, увршетно још једно помагало – Дејзи плејер и који се обезбеђују из средстава Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање ступио је на снагу.

 

„Увођење могућности да слепа лица, поред већ прописаних, остваре и право на ово савремено помагало је корак напред у настојању да се овој категорији лица читање и писање учини лакшим и бржим. Чинимо све, у оквиру могућности ресорног Министарства да особе са инвалидитетом имају једнаке могућности за остваривање својих права јер желимо да они својим доприносом утичу на стварање модерније и савременије Србије“, рекао је министар Ђорђевић.

 

Право на Дејзи плејер остварује слепо осигурано лице члан библиотеке или слепо дете које се налази на школовању до навршених 26 година живота.

 

У складу са Правилником, поступак за остваривање права на Дејзи плејер, као и на друга наведена помагала,  покреће се на захтев слепог лица, а за слепо дете осигураника на захтев осигураника, у филијали, односно служби филијале Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, који доноси решење о праву на помагало, ако су испуњени прописани услови.