СРПСКО – НЕМАЧКА САРАДЊА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

СРПСКО – НЕМАЧКА САРАДЊА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Читај ми

Влада Републике Србије и Влада Савезне Републике Немачке успоставиле су Програм јачања инфраструктурних капацитета градова и општина у контексту мигрантске кризе.

    У име Владе Србије, програм спроводи Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а испред Владе Немачке за реализацију Програма надлежно је Министарство за економску сарадњу и развој преко Немачке развојне банке (KFW).

    Након што је Влада Републике Србије усвојила текст Анекса Уговора о финансирању између Републике Србије и Немачке развојне банке у вези са програмом ''Јачање социјалне инфраструктуре у општинама погођеним мигрантском кризом'' и овластила министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Зорана Ђорђевића, да у име Владе потпише Анекс уговора, испуњени су сви услови да се успостави сарадња са имплементационим партнером, конзорцијумом који предводи компанија AMBERO Consulting, чиме је отпочета реализација прве фазе Програма, док се почетак имплементације друге фазе Програма очекује током пролећа 2018. године.

Програм обухвата 27 појединачних пројеката у 14 градова и општина у Србији. Планиране инвестиције се односе на инфраструктурне радове у здравственим, образовним, васпитним, социјалним и другим установама на територији Републике Србије. Укупна вредност прве фазе Програма износи 5.431.634,97 евра, док је вредност друге фазе око 6 милиона евра.