Састанак са експертима МАПС мисије

Читај ми

Састанак државне секретарке Стане Божовић са експертима МАПС мисије – подршка интегрисању, убрзању и мерама политике, која се спроводи у Републици Србији уз подршку експерата Тима Уједињених нација у Србији, Делегације Европске уније, Светске банке и других партнера, у вези прилагођавања УН Циљева одрживог развоја националним потребама у складу са процесом приступања Европској унији, одржан је 3. септембра 2018. године у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

 

Државна секретарка Стана Божовић захвалила се у име Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања на пружању подршке Влади Републике Србије и нашем министарству у дефинисању мапе пута у спровођењу УН Агенде 2030, имајући у виду да је сврха мисије пружање подршке напорима Владе Републике Србије у контекстуализацији и прилагођавању УН Циљева одрживог развоја националним потребама у складу са процесом приступања Европској унији и повезаним процесима реформи кроз приоритизацију, убрзање и пружање подршке политикама (креирање, спровођење и евалуација политика). 

 

Државна секретарка је нагласила да су стратешки циљеви Владе Републике Србије посвећеност испуњавању Циљева одрживог развоја и приступање Европској унији и да су сви реформски процеси усмерени ка остваривању тих циљева. Посебно је истакла напредак који је остварен на законодавном плану у области рада и радних односа, затим у повећању износа средстава за реализацију мера активне политике  запошљавања у чијем су фокусу категорије теже запошљивих лица са акцентом на младе, жене, Роме, особе са инвалидитетом и остале маргинализоване групе.

 

Колидер мисије Џорџ Боума (George Bouma) захвалио се на пријему и истакао задовољство због резултата који су до сада постигнути у имплементацији Циљева одрживог развоја у области сузбијања неједнакости у запошљавању и социјалној инклузији и осталим областима везаним за делокруг рада министарства и изразио наду у наставак успешне сарадње.