Састанак Радне групе за припрему текста Предлога акционог плана за 2019. и 2020. годину за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2016–2025. године

Састанак Радне групе за припрему текста Предлога акционог плана за 2019. и 2020. годину за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2016–2025. године

Читај ми

Државна секретарка у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  др Стана Божовић председавала је састанку Радне групе за припрему текста Предлога акционог плана за 2019. и 2020. годину за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2016 - 2025. године.

 

На састанку су усвојени прилози консултаната за израду Предлога акционог плана из свих пет области наведене стратегије, односно: образовања, запошљавања, становања, социјалне заштите и здравља.

 

Предлог акционог плана је, након састанка, прослеђен консултантима ради обједињавања текста и финансијског планирања, са циљем упућивања овог материјала у даљу процедуру предвиђену релевантним одредбама Пословника Владе.