Саопштење за јавност

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - слика вести

Саопштење за јавност

Читај ми

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања жали због насталог неспоразума и довођење у везу недавно покренутог пројекта у Крагујевцу под називом „Прикупљање и дистрибуција вишкова хране“, са именом, радом и мисијом организације „Банка хране“.

Концепт пројекта „Прикупљање и дистрибуција вишкова хране“ је аутентичан и једноставан, а циљ је достављање оброка који настају као вишак у институцијама: Геронтолошки центар, Студенстки дом и Центар за збрињавање одраслих, а према евиденцији Центра за социјални рад, лицима којима су оброци потребни а нису у могућности да их сами обезбеде. Тиме се спречава расипање хране а стални вишкови оброка који се јављају код произвођача дистрибуирају се до крајњег корисника. Крагујевац је одабран за почетак реализације пројекта, управо зато што има добру сарадњу и развијену мрежу међу свим социјалним институцијама које могу брзо и ефикасно да делују у интересу корисника. Циљеви пројеката ниси исти и ни у ком случају се не ради о плагијату или злоупотреби пројекта „Банка хране“.

Термин „банка хране“ је, приликом почетка реализације у Крагујевцу, поменут искључиво са најбољим тоном и у најбољој намери, а никако са намером било какве злоупотребе. Зато Министарство потврђује да пројекат „Прикупљање и дистрибуција вишкова хране“ нема никакве везе са организацијом и пројектом „Банка хране“.