Република Србија у потпуности посвећена достизању циљева одрживог развоја

Република Србија у потпуности посвећена достизању циљева одрживог развоја

Читај ми

Државна секретарка Стана Божовић учествовала је на Регионалном форуму лидера који координирао циљевима одрживог развоја у Минску од 20. до 22. фебруара. одржав.

 

Састанак је отворио Премијер Белорусије Андреј Кобијак и заменица Генералног секретара  Уједињених нација гђа Амина Мохамад.

 

Главне поруке које су упућене на овом Форуму односе се на значај и неопходност партнерства свих земаља у достизању циљева одрживог развоја.

 

Учесници су представили нове и позитивне трендове, као и успешне иницијативе у имплементацији Агенде 2030. Циљеви одрживог развоја примењују се на глобалном, регионалном, националном, градском и на нивоу заједнице - како у развијеним земљама, тако и у земљама у развоју што је једини могући начин да се они и остваре.

 

Државна секретарка Стана Божовић је у свом излагању нагласила пуну посвећеност Србије имплементацији Циљева одрживог развоја. Нагласивши на које начине се имплементирају циљеви за које је надлежно Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а то су циљ 1. окончати сиромаштво свуда и у свим облицима, циљ 4. обезбедити инклузивно и квалитетно образовање и промовисати могућности доживотног учења за све; циљ 5. постићи родну равноправност и оснаживати жене и девојчице; циљ 8. промовисати инклузивни и одрживи економски раст, запосленост, и достојан рад за све; циљ.10. смањити неједнакост између и унутар држава и циљ 16. промовисати мирољубива и инклузивна друштва за одрживи развој, обезбедити приступ правди за све и изградити ефикасне, поуздане и инклузивне институције на свим нивоима.

 

У претходној, а и у наредној години посебно смо се посветили циљу бр. 5 - постизању родне равноправности и оснаживању жена и девојчица – истакла је гђа Божовић између осталог у својем излагању.

 

Закључак Форума је да ће напори да никога не оставимо за собом бити тест наше заједничке визије, одлучности и генијалности. Да је неопходно укључити што већи број актера у њихову реализацију и поделити одговорност за одрживост Планете са свим њеним становницима.

 

На састанцима на маргинама са колегама из региона госпођа Божовић је разменила искуства о изазовима са којима се сусрећемо у имплементацји циљева одрживог развоја и договорила будућу сарадњу. Посебно се издваја састанак одржан са  замеником Министра рада и социјалне заштите Републике Белорусије Валеријем Кавалковим.  Састанак је одржан у складу са добрим и пријатељским односима између Србије и Белорусије и  договорена је сарадња у следећем:  

 

Размена искустава у области рада, запошљавања и социјалне политике (кроз добре праксе, трансфер знања и подршку као и у области родне равноправности, посебно код економског оснаживања жена и подршка женама на селу и подршку кроз дигитализацију која би помогла женама кроз нове алате у укључивање и лакшем савлађивање препрека у предузетништву и укључивању у све поре друштва. Ово је посебно важно имајући у виду да је Белорусија пета земља на свету у инфокомуникационим технологијама.

 

Заменик Министра Кавалков понудио је и подршку у  размени искустава у борби против незапослености (стопа незапослености у Белорусији према званичним подацима из октобра 2017. г. од укупног броја радно способног становништва је 0,6%)