ПОЗИВ ЛИЦИМА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Читај ми

У циљу усавршавања знања лица за безбедност и здравље на раду, Управа за безбедност и здравље на раду организује семинар који ће се одржати у петак, 2. фебруара 2018. године, у Београду, Ул. Немањина 22-26, Велика сала на шестом спрату, од 11,00–15,30 часова.

Ово је први у низу семинара чији је крајњи циљ континуирано стручно усавршавање знања лица за безбедност и здравље на раду, унапређење стручних компетенција за обављање послова, унапређење квалитета обављања послова и упознавање са ефикасним добрим праксама у области безбедности и здравља на раду.

Образац пријаве налази се у прилогу овог позива. Приликом попуњавања пријаве потребно је попунити сва поља.

Попуњену пријаву доставити на e-mail: upravazabzr@minrzs.gov.rs

НАПОМЕНА: Семинар је бесплатан, а путне трошкове не сноси организатор. За сва додатна питања можете се обратити Управи за безбедност и здравље на раду (контакт телефон: 011/3347-392).

Позив

Пријава