Поштовати прописе о раду на врућинама

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - слика вести

Поштовати прописе о раду на врућинама

Читај ми

Пошто се и током септембра очекују врућине, Инспекторат за рад још једном апелује на послодавце да док трају високе температуре, изнад 36°С, а посебно у периоду од 11 до 16 часова, уколико процес рада тo дозвољава, организују посао на отвореном тако да се избегне обављање тешких физичких радова и директно излагање запослених сунцу.


Послодавци су у обавези да примењују Закон о безбедности и здрављу на раду и подзаконске прописе, односно да обезбеде рад на радном месту и у радној околини у којима су спроведене све мере безбедности и здравља на раду.
То значи да су послодавци код рада на отвореном на високим температурама дужни да примењују организационе, техничке и здравствене мере које подразумевају промену режима рада, односно честу замену запослених, чешће паузе уз обезбеђивање великих количина воде и безалкохолних напитака, обезбеђивање простора где радници могу да се склоне од сунца и расхладе, обавезно информисање запослених о опасностима по здравље због излагања високим температурама, упознавање са симптомима болести проузрокованих високим температурама, обезбеђивање и пружање прве помоћи уколико дође до здравствених проблема и др.
Инспекторат за рад ће и током септембра, све док трају високе температуре, учестало превентивно контролисати да ли послодавци који делатност обављају на отвореном (грађевински радови, градња путне инфраструктуре, пољопривредни радови), примењују мере безбедности и здравља на раду којима се елиминише ризик по здравље запослених.