Појачани надзори код послодаваца чија је делатност физичко-техничко обезбеђење

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - слика вести

Појачани надзори код послодаваца чија је делатност физичко-техничко обезбеђење

Читај ми

У јучерашњим појачаним надзорима Инспектората за рада у целој Србији, у предузећима чија је претежна делатност физичко-техничко обезбеђење, утврђено је да су послодавци на основу закључених уговора о стручном оспособљавању и усавршавању (супротно одредбама Закона о раду) ангажовали 18 од укупно 730 лица, односно 2,47 одсто, док их је у надзорима у јуну и јулу 2014. било 23 одсто, што је резултат континуираних појачаних надзора који су до данас извршени.

Тиме су послодавци онемогућени да на овај начин избегну плаћање пореза и доприноса и тиме наносе директну штету буџету Србије.

У јучерашњи надзорима инспектори су поднели 21 захтев за покретање прекршајног поступка против правних лица и одговорних лица у правним лицима, од чега 13 у области радних односа, и осам у области безбедности и здравља на раду.

Због прекршаја за које је прописана новчана казна у фиксном износу, издато је 19 прекршајних налога.

Донето је 25 решења из области радних односа, 23 решења из области безбедности и здравља на раду, и 4 решења о забрани рада на радном месту.

Надзори су вршени код 11 послодаваца на 352 локације, а затечено је и 18 радника на црно.