„Отворена врата“ у четвртак 26. априла 2018. године

Читај ми

Министарство з арад, запошљавање, борачка и осцијална питања  спроводи акцију „Отворена врата“ у циљу унапређења положаја маргинализованих друштвених група.

„Отворена врата“ биће одржана у четвртак, 26. априла 2018. године од 10 до 12 часова, у Малој сали на VI спрату, улица Немањина бр. 22-26,  у Београду.

Потребно је посету претходно најавити и заказати на број телефона: 011/2686 795  или путем

 

e-mail адресе  

antidiskriminacija.rodna@minrzs.gov.rs

Пријава на разговор треба да садржи:

-име и презиме,

-број личне карте,

-контакт телефон,

-тему за састанак, која се искључиво односи на делокруг рада Сектора за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности.