Откривено 117 особа на раду „на црно”

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - слика вести

Откривено 117 особа на раду „на црно”

Читај ми

У појачаним надзорима које је Инспекторат за рад извршио 21. маја код 264 послодавца, од укупно 832 ангажована лица, чак 117 је затечено на раду „на црно”. Надзори су вршени у објектима за рекреацију, у угоститељским објектима, пекарама и на градилиштима у Београду. Истовременo су извршени надзори и у фитнес клубовима и теретанама на територији целе Србије.


Инспектори рада су у области радних односа поднели 23 захтева за покретање прекршајног поступка, а у области безбедности и здравља на раду 15 захтева за покретање прекршајног поступка против послодавца.
Због прекршаја за које је прописана новчана казна у фиксном износу, инспектори рада су послодавцима издали шест прекршајних налога.
Донето је укупно 120 решења, од којих 58 у области радних односа, 68 у области безбедности и здравља на раду, и четири о забрани рада на радном месту.
Имајући у виду број лица затечених на раду „на црно”, непримењивање мера безбедности и здравља на раду, као и то да је на градилишту у Блоку 65 (Нови Београд) око 15 радно ангажованих побегло у тренутку доласка инспектора, и у будуће ће бити организовани појачани инспекцијски надзори код послодаваца који се баве наведеним делатностима у Београду, као и на територији управних округа Републике Србије.
Иначе, надзори су трајали до касних вечерњих сати, а oбављени су по принципу „ротације”, што значи да инспектори врше контролу ван територија на којима иначе раде.