Организована радионица „Примена индикатора за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима“

Организована радионица „Примена индикатора за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима“

Читај ми

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у партнерству са Међународном организације за миграције (ИОМ) и Центром за заштиту жртава трговине људима организовало је 23. и 24. oктобра у Новом Саду радионицу под називом „Примена индикатора за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима“.
Кроз реализацију ове обуке постиже се унапређено разумевање феномена трговине људима и повећава ефикасност система социјалне заштите у откривању жртава трговине људима, што посредно води и њиховој адекватној и благовременој заштити и обезбеђивању потребне подршке. У 2017-ој години идентификовано је 26 жртава трговине људима. Центар је примио 96 пријава сумње на трговину људима, на основу којих је препознао 71 могућу жртву трговине људима. Од овог броја могућих жртава, 26 је идентификованих жртава трговине људима      
Овом радионицом је обухваћено 12 Центара за социјални рад из којих ће поједини стручни радници бити обучени за рад на препознавању могућих жртава трговине људима уз примену индикатора. Обука се реализује у партнерству са Министарством за рад, запошљавање, борачка  и социјална питања, Међународном организацијом за миграције (ИОМ) и Центром за заштиту жртава трговине људима. Тренери на овој обуци били су Данијела Барјактаровић, представница Центра за заштиту жртава трговине људима и Саша Госић, представник Министарства унутрашњих послова.