Aa

Aa

Одржана трибина „Безбедност и здравље на раду – Усаглашеност домаћих прописа са европским законодавством, мањкавости у повезивању теорије и праксе, односно у примени прописа из ове области“

Одржана трибина „Безбедност и здравље на раду – Усаглашеност домаћих прописа са европским законодавством, мањкавости у повезивању теорије и праксе, односно у примени прописа из ове области“

Читај ми

Државни секретар у министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Ненад Нерић и в.д. директора Управе за безбедност и здравље на раду Марина Фуртула, присуствовали су трибини у организацији Зајечарског управног округа, на тему: „Безбедност и здравље на раду – Усаглашеност домаћих прописа са европским законодавством, мањкавости у повезивању теорије и праксе, односно у примени прописа из ове области“.

Државни секретар Ненад Нерић, истакао је важност безбедности и здравља на раду као један од предуслова за успешно пословање предузећа.

„Послодавци све активности, када је у питању ова област, треба да фокусирају на превенцију како се повреде на раду и професионалне болести не би догађале на радном месту, односно како би избегли непотребне трошковe свога пословања“, истакао је Ненад Нерић.

В.д. директора Управе за безбедност и здравље на раду Марина Фуртула навела је да је министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић, формирао три Радне групе, и то за припрему Нацрта закона о безбедности и здравља на раду, Стратегије безбедности и здравља на раду у РС за период од 2018-2022. године и за увођење методологије ESAW у национално законодавство за вођење повреда на раду.

„Доношењем ових прописа унапредиће се законодавни оквир у овој области и решити уочени проблеми при спровођењу прописа“, рекла је Фуртула.

На трибини је учествовало преко 80 представника из јединица локалне самоуправе са подручја Зајечарског управног округа, као и установа и предузећа из јавног и приватног сектора.