Одржана радионица „Упућивање радника из Источне Европе“

Одржана радионица „Упућивање радника из Источне Европе“

Читај ми

У организацији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања одржана је радионица „Упућивање радника из Источне Европе“, у оквиру пројекта Европске комисије Деташман радника: Унапређење административне сарадње и приступа информацијама.

 

Након уводног обраћања в.д. помоћника министра у Сектору за рад и запошљавање Милоша Јанковића, тим лидер пројекта из Европског центра за социјалну политику и истраживање у Аустрији Сонила Данај, представила је пројектне циљеве и Директиве, док су експерти из Института за јавну политику презентовали прелиминарне резултате истраживања.

 

Одржана су три тематска панела са излагањима стручњака из организационих јединица Министарства, као и дискусије по датим темама, конкретноп о правној регулатива упућивања радника, укључујући социјална права и права по основу рада, о размени информација међу институцијама/организацијама и тржишта вештина и радне снаге, као и о безбедности и здрављу на раду.

 

Представници државних институција, организација социјалних партнера, НВО и агенција за запошљавање били су у могућности да директно поставе конкретна питања у оквиру предвиђених тематских области, са фокусом на имплементацију Директиве ЕУ о упућивању радника пре ступања Републике Србије у Европску унију и превенцију социјалног „дампинга“, тј. обезвређивања рада и компетенција радника (јефтине радне снаге).  

 

Циљ пројекта, у којем је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у својству коапликанта, јесте проактивно решавање питања упућивања радника пружањем помоћи земљама Источне Европе, а посебно земљама које су кандидати за чланство – Албанија, Македонија, Црна Гора и Србија, у примени Директиве Европске уније о упућивању радника.