Одржана још два састанка са експертима МАПС мисије

Читај ми

Државна секретарка Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања др Стана Божовић одржала је састанке са експертима MAPS  мисије - подршка интегрисању, убрзању и мерама политике, која се спроводи у Републици Србији уз подршку експерата Тима Уједињених нација у Србији, Делегације Европске уније, Светске банке и других партнера, у вези прилагођавања УН Циљева одрживог развоја националним потребама у складу са процесом приступања Европској унији.

 

Тема првог састанка била је родна равноправност, а на другом је настављен дијалог на теме везане за стање на тржишту рада, повезаности циља одрживог развоја бр.8 - инклузиван и одржив економски раст, запосленост и достојанствен рад за све са преговарачким поглављем 19 - Социјална политика и запошљавање, о инструментима политике који се тичу лица која нису ни у образовању, нису запослени, а ни на обуци.

 

Државна секретарка истакла је напредак који је остварен у процесу израде Нацрта закона о родној равноправности, као и значај увођења родног буџетирања. Она је нагласила да су стратешки циљеви Владе Републике Србије посвећеност испуњавању Циљева одрживог развоја и приступање Европској унији и да су сви реформски процеси усмерени ка остваривању тих циљева.

 

Посебно је издвојила и напредак који је постигнут у протеклим годинама у подстицању учешћа и укључивању жена на тржиште рада, затим у повећању износа средстава за реализацију мера активне политике  запошљавања у чијем су фокусу категорије теже запошљивих лица са акцентом на жене, Роме и остале маргинализоване групе, посебно напредак у припреми за израду новог Акционог плана за спровођење Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016 до 2025. године.

 

Представница Међународне организације рада Данијела Зампини, задужена за запошљавање захвалила се на представљеним резултатима и изразила задовољство због резултата који су до сада постигнути у имплементацији Циљева одрживог развоја у области родне равноправности, сузбијања неједнакости у запошљавању и социјалној инклузији и осталим областима везаним за делокруг рада министарства. Истакла је да наведени састанци представљају најпродуктивнији дијалог у овим областима и наду у наставак успешне сарадње.