Одржан округли сто ,,Улога медија у спровођењу стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији 2016-2025“

Одржан округли сто ,,Улога медија у спровођењу стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији 2016-2025“

Читај ми

Државна секретарка у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Стана Божовић отворила је на округли сто на тему: „Улога медија у спровођењу Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године“

 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања организовало је овај округли сто ради упознавања јавности са постигнутим резултатима у имплементацији поменуте стратегије и сагледавања могућности за унапређење њеног спровођења у наредном периоду.

 

На скупу је истакнуто да Србија поседује добар стратешки оквир за темељан приступ проблему социјалне инклузије Рома и Ромкиња, јер њега чине поменута Стратегија Владе, која покрива период од 2016. до 2025. године, као и акциони планови за спровођење те Стратегије, а који се усвајају и спроводе на период од по две године.

„За социјалну интеграцију Рома и Ромкиња, неопходна је већа подршка медија, и то не само редакација јавних сервиса на ромском језику, већ и медија који су у приватном власништву. Свакако постоји потреба да се у наредном периоду промене стереотипе о Ромима у чијем су обликовању учествовали и медији, а о томе је било речи и на данашњем округлом столу“, рекла је Стана Божовић и додала да ће се на тај начин створити и повољан социјални амбијент за пуну интеграцију Рома и Ромкиња у наше друштво.

 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања организоваће у наредном периоду и друге тематске расправе о положају Рома у нашем друштву и предузимати конкретне мере за њихову социјалну инклузију.

 

Учесници овог скупа били су представници органа државне управе, Координационог тела за Роме, медија, али и представници међународних и невладиних организација и Националног савета ромске националне мањине.