Одговор Заштитнику грађана Саши Јанковићу

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - слика вести

Одговор Заштитнику грађана Саши Јанковићу

Читај ми

Пошто господин Јанковић сматра да наша комуникација треба да се води путем медија, Министарство обавештава јавност да се ПДВ, његов износ као и делокруг на који се односи, уређује Законом о порезу на додату вредност, и то: предмет опорезивања (чл. 3 – 7), порески обвезник и порески дужник (чл. 8-10), пореска основица и пореска стопа (чл. 17-23), док су пореска ослобађања дата у члановима 24-26.


Да би се променило пореско оптерећење које проистиче из Закона о ПДВ-у, потребно је да се промени Закон о порезу на додату вредност, пре свега чланови 24-26, без обзира на то да ли је у питању ПДВ на дечију опрему, чија рефундација је регулисана чланом 56б, или било која друга пореска обавеза. Сам поступак ослобађања од ПДВ-а био би предмет измене Закона о порезу на додату вредност која је под ингеренцијом Министарства финансија, имајући у виду да, између осталог, су складу са чланом 2. предметног закона „приход од ПДВ-а припада буџету Републике“. Да би Закон о ПДВ-у био промењен, потребно је да његову промену предложи Министарство финансија, а Министарство за рад у то не може да се меша.
Нетачан је навод у саопштењу Заштитника грађана да је министар одбио састанак са њим, већ је у акту који је Заштитнику упутило Министарство њему указано на орган државне управе који је надлежан за питања ПДВ-а и тако му пружена помоћ у циљу квалитетног обављања његове одговорне дужности. У сваком случају, ако господин Јанковић жели разговор са министром Вулином, радо ћемо му изаћи у сусрет. Пошто радни дан нашег Министарства почиње у 7:30 часова, господин Јанковић има заказан термин у 7:30 часова сваког (не само радног) дана. У очекивању сусрета.