Oбразована Радна група за израду Предлога стратегије запошљавањан у периоду од 2021. до 2026. године

Oбразована Радна група за израду Предлога стратегије запошљавањан у периоду од 2021. до 2026.

Oбразована Радна група за израду Предлога стратегије запошљавањан у периоду од 2021. до 2026. године

Читај ми

„Oбразована је Радна група за израду Предлога стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године и пратећег акционог плана запошљавања за период од 2021. до 2023. године.

 

С тим у вези обавештавамо јавност да је конститутивни и први састанак Радне групе одржан 30. јуна 2020. године електронским путем, чиме је званично отпочео консултативни процес у припреми наведених докумената јавних политика у области запошљавања“.