Обележавање Дана безбедности и здравља на раду

Обележавање Дана безбедности и здравља на раду

Читај ми

Управа за безбедност и здравље на раду Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обележиће 28. априла, у 12:00 часова, у згради Радио-телевизије Србије (Таковска бр. 10) Светски дан безбедности и здравља на раду и Дан безбедности и здравља на раду у Републици Србији.


Обележавање 28. априла као Дана безбедности и здравља на раду у Републици Србији има за циљ промоцију области безбедности и здравља на раду, као и сећање на све смртно страдале на раду због повреда на раду или професионалних болести.