Обавештење о исплати разлике корисницима права утврђених Законом о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца

Обавештење о исплати разлике корисницима права утврђених Законом о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца

Обавештење о исплати разлике корисницима права утврђених Законом о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца

Читај ми

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обавештава да је наставило интензивно да обрађује податке утврђене чланом 71. Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца, како би се што раније исплатила разлика за 2019. годину корисницима права, унело је обрачунате износе разлике у систем за плаћање Управе за трезор Министарства финансија до 21.04.2020. године и тиме омогућило исплату разлике.

 

С тим у вези, очекиване исплате разлике корисницима права утврђених  Законом о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца су,  на име:

 

  • Личне, породичне и увећане породична инвалиднине, додатка за негу и помоћ, ортопедског додатка и накнаде за време незапослености 

 

за 2019. годину дана 25.04.2020. године.

 

Очекује се, такође, и интензивирана обрада података и унос тих података од стране служби борачко-инвалидске заштите у локалним самоуправама, како би се разлика за 2019. годину прописана чланом 53. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца, а која се односи на 

 

  • Месечно новчано примање, породични додатак, додатак за негу, новчану накнаду за време професионалне рехабилитације и изузетно месечно новчано примање 

 

исплатила уз прву наредну месечну исплату.