Нови сектор за унапређење положаја жена, маргинализованих група и пружање подршке за ублажавање мигрантске кризе

Нови сектор за унапређење положаја жена, маргинализованих група и пружање подршке за ублажавање мигрантске кризе

Читај ми

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања формирало је Сектор за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности, како би се унапредио положај жена, маргинализованих група и пружила подршка за ублажавање мигрантске кризе. Један од првих приоритета овог Сектора је рад на Закону о забрани од дискриминације који би Влада Србије у новембру требало да предложи Скупштини на усвајање.

“Очекујемо да овај Сектор својим радом значајно допринесе побољшању положаја жена у нашем друштву и кроз нови Закон о родној равноправности чији носилац је управо овај Сектор, односно Министарство рада, запошљавања, борачких и социјалних питања по Закону о Влади.
У оквиру ове области, Министарство ће у најскоријем року формирати Радну групу за доношење низа прописа, чије ће доношење значајно допринети положају жена у нашем друштву. У оквиру Радне групе биће укључени сви релевантни актери, укључујући и невладин сектор”,
каже Нина Митић, в.д. помоћница министра за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности.

“Министарство сарађује са Повереницом за заштиту равноправности, Координационим телом за родну равноправност Владе Републике Србије, са Политичким саветом и Мултисекторским телом, невладиним организацијама и удружењима чији је циљ заштита и унапређење равноправности. Заједничким снагама радићемо на измени и допуни Закона о забрани дискриминације, како би он био усклађен са европским законодавством. Тиме ћемо унапредити регулаторни оквир за заштиту грађана и грађанки од дискриминације и остварити интензивну сарадњу са организацијама цивилног друштва, стручном јавношћу и медијима”, истиче Нина Митић

Приликом усвајања и примене прописа, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, ће као и до сада успешно сарађивати са свим релевантним актерима.

Министарство је у завршној фази добијања пројекта увођења националне СОС телефонске линије, који ће спровести уз подршку ЕУ, ради унапређења националних капацитета за подршку жртвама насиља. Наш модел СОС телефона биће по моделу најбоље праксе у ЕУ.

Када је у питању антидискриминациона политика, Министарство ће поред помоћи свим маргинализованим групама и пружања подршке ублажавању мигрантске кризе, наставити и са интеграцијом Рома и Ромкиња у Републици Србији, а све у складу са постојећом Стратегијом.

Како би унапредило компетенције својих запослених, министарство планира од октобра да започне обуку социјалних радника, као и инспектора за рад у вези са трговином људима, злоупотребе дечијег рада, запошљавања и маргинализованих друштвених група.