Непријављени радници и у aгенцијама за продају и изнајмљивање некретнина

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - слика вести

Непријављени радници и у aгенцијама за продају и изнајмљивање некретнина

Читај ми

У надзорима које је Инспекција рада 29. марта спровела у aгенцијама за продају и изнајмљивање некретнина на територији целе Србије откривено је да око десет одсто радника ради „на црно“, односно без уговора о раду и пријаве на обавезно социјално осигурање.


Контролама је било обухваћено 323 привредна субјекта, код којих је затечено укупно 460 радника, од тога 45 непријављених. Инспектори су утврдили и да у 20 регистрованих агенција делатност обављају сами предузетници, без ангажовања других радника.
Такође, инспекција је у 79 случајева покушала да изврши надзоре у регистрованом седишту агенција за продају и изнајмљивање некретнина и утврдила да су те агенције регистроване у стамбеним објектима, у закључаним становима и без истакнуте фирме. Како није било могуће извршити надзор и утврдити да ли се на наведеној адреси заиста врши пријављена делатност, инспекција рада ће убрзо, у сарадњи са другим надлежним инспекцијама, поновити ове надзоре.
Због утврђених прекршаја инспектори су поднели 18 захтева за покретање прекршајног поступка, а због прекршаја за које је предвиђена новчана казна у фиксном износу, издали су три прекршајна налога.
Инспекција рада је донела и 23 решења којима је, поред осталог, послодавцима наложено да са непријављеним радницима заснују радни однос, да уговором о раду утврде одмор у току рада и распоред рада у недељи, као и новчани износ основне зараде, да доставе запосленима обрачун зараде и воде месечну евиденцију о заради и накнади зараде.
Инспекцијским надзорима су откривена и две нерегистроване агенције – по једна у Нишавском и Подунавском округу, у којима су затечени власници и три радника „на црно“. Инспектори су одмах донели два решења којима су нерегистрованим субјектима наложили да одмах покрену прописани поступак за упис у одговарајући регистар и забранили даље обављање делатности до испуњења за то прописаних услова.
Имајући у виду да је, према подацима Агенције за привредне регистре, у Србији регистровано укупно 2.117 агенција за продају и изнајмљивање некретнина, као и број затечених непријављених радника, Инспекторат ће и даље наставити са организовањем појачаних контрола, како код послодаваца који се баве овим делатностима, тако и код свих осталих послодаваца на територији целе Србије.