Министарство наставља активно да ради на унапређењу положаја особа са инвалидитетом

Министарство наставља активно да ради на унапређењу положаја особа са инвалидитетом

Читај ми

Државни секретар Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Ненад Нерић и в.д. помоћника министра у Сектору за заштиту особа са инвалидитетом Биљана Барошевић присуствовали су на 32. седници Одбора за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва Народне скупштине, организованој поводом обележавања Међународног дана особа са инвалидитетом, а главна тема била је пословна способност као предуслов за укљученост и једнакост особа са инвалидитетом. Државни секретар Нерић истакао је да је овогодишња порука УН поводом Међународног дана особа са инвалидитетом „Оснаживање особа са инвалидитетом и осигуравање инклузије и равноправности“.„Ресорно министарство посвећено је проблемима особа са инвалидитетом и унапређењу њиховог положаја свих 365 дана у години. Ове године, по први пут, организован  је сајам „ЈЕДНАКИ“, урађена је пригодна значка као и два промотивна спота за кампању „ЈЕДНАКИ“ чији је циљ подизање свести грађана и слање поруке да су у Србији сви грађани једнаки, а урађена је и пригодна марка и коверта које ће од 03.децембра бити у свим поштама Србије“, рекао је Нерић.Поред поменутих активности, како наводи Нерић, у току ове године, формирана је радна група за израду Предлога стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом за период до 2024. године.„Кроз два нивоа финансирања, односно конкурса, подржан је рад 35 савеза удружења особа са инвалидитетом и 543 локалне организације у преко 70 градова и општина, као и активности којима се подстиче побољшање приступачности физичког окружења, унапређење просторно-техничких услова за рад удружења, изједначавање могућности особа са инвалидитетом и други програми којима се утиче на унапређење положаја особа са инвалидитетом”, нагласио је Нерић и додао да у Србији тренутно послује 52 предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом са важећом дозволом за рад.Према његовим речима, у Републици Србији спроводи се процес реформи у свим областима друштвеног живота уз истовремено усклађивање националног законодавства са стандардима Европске уније, али имајући у виду да су бројни ризици социјалне искључености особа са инвалидитетом и даље присутни, потребно је применом мултидисциплинарног и мултисекторског приступа, константно деловати на предузимању различитих активности како би се ови ризици свели на најмању меру.