Јавни позив за доделу средстава за побољшање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у 2017. години

Јавни позив за доделу средстава за побољшање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у 2017. години

Читај ми

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања расписује II Јавни позив за доделу средстава за побољшање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у 2017. години, дана 20. октобра 2017. године.
Средства по овом јавном позиву обезбеђена су у укупном износу од 120.000.000,00 динара, додељују се предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом за репроматеријал и представљају додатну подршку њиховом пословању на тржишту.
Јавни позив је отворен 15 дана од дана објављивања на сајту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

II Javni poziv za dodelu dredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2017. godini

II Javni poziv za dodelu dredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2017. godini