Јачање активне политике запошљавања у Републици Србији

Јачање активне политике запошљавања у Републици Србији

Читај ми

Помоћник министра за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте Јована Миловановић присуствовала је на другом Управном одбору за пројекат „Техничка помоћ за изградњу капацитета у области запошљавања“.

 

Миловановић је у свом обраћању истакла да је задовољна шестомесечним резултатима пројекта наводећи да ће ресорно министарство у сарадњи са Националном службом за запошљавање наставити да унапређује обуке за незапослене, са циљем смањења неусаглашености понуде и потражње на тржишту рада, а самим тим и броја незапослених.

 

,,Једна од активности наведеног пројекта је и праћење спровођења Директног гранта додељеног Националној служби за запошљавање, који треба да пружи подршку програму запошљавања НСЗ-а, кроз различите врсте обука и субвенција за отварање нових радних места “, навела је в.д. помоћнице министра.

 

,,Техничка помоћ за јачање капацитета у области запошљавања“ финансира се из ИПА 2013 фондова, приближне вредности од 2 милиона евра. Пројекат предвиђа пружање подршке Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Националној служби за запошљавање и предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у виду јачања капацитета у области унапређивања политике запошљавања.