Инспектори у кладионицама затекли 28 радника „на црно”

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - слика вести

Инспектори у кладионицама затекли 28 радника „на црно”

Читај ми

У надзору који је Инспекторат за рад извршио 24. фебруара у кладионицама у Србији откривено је да је од укупно 446 затечених особа, њих 28 ангажовано „на црно”, односно да послодавци са њима нису закључили уговоре о раду и нису их пријавили на обавезно социјално осигурање.


Инспектори рада су због утврђених неправилности донели 20 решења у области радних односа и 64 решења у области безбедности и здравља на раду. Такође, због тога што запослени нису оспособљени за безбедан и здрав рад на радном месту, инспектори су донели и две забране рада.
У области радних односа поднето је 14 захтева за покретање прекршајног поступка, а у области безбедности и здравља на раду седам захтева за покретање прекршајног поступка против правног и одговорног лица.
Овим надзором је обухваћено 313 кладионица, док је претходним појачаним надзорима 4. фебруара било обухваћено 731 кладионица.