Инспектори рада у пекарама открили 112 радника „на црно”

Инспектори рада у пекарама открили 112 радника „на црно”

Читај ми

Приликом надзора које је Инспекторат за рад извршио 26. фебруара у Србијиу привредним субјектима који производе хлеб, пециво и колаче,откривено је 112 лица на раду „на црно”, односно да послодавци са њима нису закључили уговоре о раду и нису их пријавили на обавезно социјално осигурање.


Најдрастичнији пример утврђен је код једног послодавца у Рашком округу где је од укупно 11 затечених лица на раду чак 10 њих било ангажовано„на црно”.Код једног послодавца у Поморавском округу инспектори рада су утврдили да су од седам затечених лица четири особе радиле„на црно”, док код једног послодавца у Београду од осам лица на раду пет особа није имало склопљене уговоре и није било пријављено.
У области радних односа инспектори рада су поднели 33 захтева за покретање прекршајног поступка против правног и одговорног лица, односно против предузетника, док су у области безбедности и здравља на раду поднели 23 захтева за покретање прекршајног поступка.
Донето је и 85 решења у области радних односа, као и 167 решења у области безбедности и здравља на раду.Такође, инспектори рада су донели и 9 решења о забрани рада због неоспособљености запосленог за безбедан и здрав рад.
Овим инспекцијским надзорима, у којима је учествовало 182 инспектора рада, било је обухваћено 474 привредних субјеката.
С обзиром на велики број особа на раду „на црно”, инспекција рада ће и убудуће организовати поновљене ванредненадзоре у привредним субјектима који производе хлеб, пециво и колаче, а који ће у све три смене вршити сви инспектори рада.