Инспектори контролисали фирме за ФТО

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - слика вести

Инспектори контролисали фирме за ФТО

Читај ми

У надзорима које је Инспекторат за рад извршио 29. септембра, на територији целе Србије, код послодаваца чија је делатност физичко-техничко обезбеђење откривено је да је од укупно 776 затечених радника њих 16 радило „на црно“, односно са њима послодавци нису закључили уговоре о раду и нису их пријавили на обавезно социјално осигурање.Инспектори су обишли укупно 306 локација и, на основу утврђених чињеница, донели решења о отклањању неправилности и наложили послодавцима заснивање радног односа са непријављеним радницима.


Инспекција рада је утврдила и да су послодавци, супротно закону, ангажовали 19 особа на основу закључених уговора о стручном оспособљавању и усавршавању, што представља 2,45 одсто од укупног броја затечених радника. То говори да је број особа ангажованих на овај начин вишеструко смањен, јер је у јуну 2014. године тај проценат износио чак 23 одсто.
Због утврђених прекршаја у области радних односа, инспектори су поднели осам захтева за покретање прекршајног поступка против послодаваца, и три захтева због прекршаја у области безбедности и здравља на раду. Инспектори су издали и осам прекршајних налога због прекршаја прописаног Законом о раду који се односи на недржање уговора на месту рада, за који је прописана новчана казна у фиксном износу од 50.000 и од 100.000 динара.
Донета су и 22 решења са налозима за отклањање утврђених недостатака у области радних односа и 21 решење за отклањање утврђених неправилности у области безбедности и здравља на раду. Инспектори су донели и једно решење о забрани рада на радном месту због неоспособљености запослених за безбедан и здрав рад.