Инспекција рада у контроли коцкарница и кладионица

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - слика вести

Инспекција рада у контроли коцкарница и кладионица

Читај ми

У надзорима које је Инспекторат за рад 24. и 25. фебруара спровео у коцкарницама, слот клубовима и кладионицама на територији читаве Србије откривено је да је од 931 затеченог радника 62 радило „на црно“.


Надзори су извршени у 543 коцкарнице, слот клуба и кладионице, а највише непријављених радника, по три, затечено је у једној кладионици у Сурдулици и кладионици у Нишу. По два непријављена радника откривена су у кладионицама у Рашкој, Лесковцу, Чоки и Бујановцу.
Инспекцијским надзором откривена је и једна нерегистрована кладионица у Прњавору.
Због утврђених прекршаја у области радних односа инспектори су поднели 15 захтева за покретање прекршајног поступка, и три захтева због утврђених прекршаја у области безбедности и здравља на раду. Такође, због утврђених прекршаја за које је предвиђена новчана казна у фиксном износу, инспектори су издали и 17 прекршајних налога.
Инспекција рада је због откривених неправилности у области радних односа донела 37 решења којима је послодавцима, поред осталог, наложено да заснују радни однос са непријављеним радницима, и 83 решења са налозима за отклањање недостатака у области безбедности и здравља на раду.