Директорка Управе за безбедност и здравље на раду са привредницима из Борског округа о важности доследне примене мера безбедности и здравља на раду

Директорка Управе за безбедност и здравље на раду са привредницима из Борског округа о важности доследне примене мера безбедности и здравља на раду

Читај ми

Састанак на тему безбедности и здравља на раду одржан је у Неготину 27.03.2018. године на иницијативу Владимира Величковића, председника општине Неготин.

 

Марина Фуртула, В.Д. директора Управе за безбедност и здравље на раду, разговарала је са привредницима из Борског управног округа о важности доследне примене мера безбедности и здравља на раду, као и са проблемима у њиховој примени са којима се сусрећу у свакодневном раду. Када је у питању унапређење безбедности и здравља на раду, истакнута је улога послодавца као лидера и руководства компаније, док су са друге стране важне иницијативе које долазе од стране запослених, односно од Одбора за безбедност и здравље на раду. Закључено је да и даље треба радити на промени свести о важности ове области и развијању културе превенције у циљу заштите здравља и живота запослених. Марина Фуртула истакла је да Управа за безбедност и здравље на раду, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања стоји на располагању заинтересованим странама у Републици Србији за све активности које имају за циљ унапређење ове области. После одржаног састанка, организован је обилазак Хидроелектране Ђердап 2 у циљу представљања добре праксе безбедности и здравља на раду.  

 

Састанку је присуствовао Мирослав Кнежевић, начелник Борског управног округа, као и представници локалне самоуправе општине Неготин.