Aa

Aa

Погодности за носиоце борачке легитимације

Свечано уручење Борачких споменица - Србија својим борцима

Погодности за носиоце борачке легитимације

Читај ми

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обезбедило је одређене погодности за носиоце борачких легитимација, које се могу
реализовати код следећих друштвено - одговорних компанија:

 1. Аutokomerc doo Beograd, у својим сервисним објектима

  - Аutokomerc Centar Aerodrom, на адреси Улица Светог Саве бр. 84ц, Сурчин, Београд;
  - Autоkomerc Komision, на адреси Улица Облаковска бб, Савски Венац, Београд;
  - Autokomerc Centar Novi Sad, на адреси Улица Руменачки пут бр. 6, Нови Сад.

  Сервис возила под повлашћеним условима у виду попуста у висини од 15% на цену норма часа и уграђених резервних делова, у односу на важећи ценовник у тренутку пружања услуга.
   
 2. Техноманија доо Београд

  У свим малопродајним објектима куповина са 15% попуста на редовну цену у случају плаћања одједном или куповину на 24 рате без камате на износе веће од 90.000 динара, или преко кредита пословне банке, у ком случају се одобрава попуст од 5% на цену.
   
 3. Специјална болница за рехабилитацију Бујановац, Бујановачка бања

  Услуга смештаја, исхране и здравствене рехабилитације под повлашћеним условима (попуст на цену у износу од 15%, плаћање на 3 рате без камате).
   
 4. Аман доо Београд

  У свим малопродајним објектима попуст приликом куповине на цену од 10%.
   
 5. Привредно друштво за угоститељство и туризам доо Победа Предејане (варош)

  У свим малопродајним објектима попуст на цену исхране и пића и услугу смештаја у висини од 10%.
   
 6. Crafter Београд

  Попуст од 10% на редовну цену и плаћање на 24 рате без камате, преко кредита пословне банке.
   
 7. Мирис барута доо Нови Сад

  Попуст од 10% на редовну цену.
   
 8. Банка Поштанска штедионица А.Д.

  Погодности банке:

  ✔ третман ВИП клијента банке;

  ✔ Текући рачун без накнаде првих шест месеци за нове кориснике;

  ✔ Исплата борачко – инвалидске пензије 7 дана унапред, чекови, без месечне накнаде за коришћење електронског и мобилног банкарства, подизање готовине на 600 банкомата;

  ✔ ДИНА дебитна картица на рате без камате, од 1 до 6 рата на више од 6.000 продајних места;

  ✔ Кредит за рефинансирање са фиксном каматном стопом и осигурањем до 71 месеца отплате, у износу од 50.000 динара до 2.000.000 динара са за 2 процентна поена нижом каматном стопом од редовне понуде банке. Каматна стопа 13,95%, уместо 15,95%;

  ✔ Стамбени кредит са осигурањем НКОСК

  Каматна стопа фиксна 4,10% до 31. 12. 2024. године, након тога променљива 6 месеци Еурибир + 2,50%, што је за 0,40% процентних поена нижа стопа у односу на важећу понуду (редовна понуда 6 месеци Еурибор + 2,90%);

  ✔ Стамбени кредит без осигурања НКОСК

  Каматна стопа фиксна 4,49% до 31. 12. 2024. године, након тога променљива 6 месеци Еурибор + 3%, што је за 0,60 процентних поена нижа стопа у односу на важећу понуду (редовна понуда 6 месеци Еурибор + 3,60%).
   
 9.  СИМПО А.Д. Врање

  У својим малопродајним објектима СИМПО омогућава продају - попуст на цену производа од додатних 5% на све редовне попусте за готовинско плаћање.
   
 10. Компанија "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд

  Погодности

  10% комерцијалног попуста на премију осигурања следећих производа неживотних осигурања приликом закључивања или обнове:

  - путничког здравственог осигурања (индивидуална или породична полиса ПЗО), за пословна или туристичка путовања у иностранство, која у континуитету не трају дуже од 30 (тридесет) дана:
  - осигурања помоћи на путу;
  - комбинованог осигурања домаћинства ( пакет ,,Чувар куће");
  - осигурања ненастањених станова и кућа;
  - каско осигурања моторних возила;
  - каско судар осигурања.

  Дунав ауто логистика д.о.о. Београд

  20% попуста на цену техничког прегледа за возила

  Дунав ауто д.о.о. Београд

   20% попуста на цену техничког прегледа за возила

   
 11. SPORT VISION DOO BEOGRAD

  - попуст у висини од 20% вредности робе на производе из асортимана продавца који у моменту куповине нису на снижењу и/или акцији, и
  - попуст у висини од 10% вредности робе на производе из асортимана продавца који у моменту куповине нису на снижењу и/или акцији.

 12. Оптика Лучић, Београд

  Омогућава попуст на цену производа: у износу од 20%, на диоптријске оквире, 10% на диоптријска стакла, 20% на сунчане наочаре)

 13. Специјална болница за рехабилитацију „Јунаковић , Апатин,“

  Омогућава коришћење медицинског пакета услуга под повлашћеним условима (попуст на цену пакета у износу од 10%)

 14. ДЕЛФИ КЊИЖАРЕ ДОО Београд

  Продавац се обавезује да ће у својим малопродајним објектима омогућити продају под повлашћеним условима (попуст за куповину књига у издању ЛАГУНЕ у износу од 15%, који се обрачунава на пуну цену, фиксно односно без сабирања са било каквим другим попустима и акцијама) лицу