Oдржан први састанак Радне групе за израду Акционог плана за економске миграције за период 2021-2023.

Oдржан први састанак Радне групе за израду Акционог плана за економске миграције за период 2021-2023.поступак - Обавештење

Oдржан први састанак Радне групе за израду Акционог плана за економске миграције за период 2021-2023.

Читај ми

Чланом 32. Закона о планском систему („Сл. Гласник РС“, број 30/18) и Уредбом о методологији управљања јавним политикама, прописано је да надлежни предлагач  дужан да обавести јавност о почетку израде документа јавне политике објављивањем обавештења на својој интернет страници, а ако је надлежни предлагач орган државне управе то обавештење се објављује и на порталу е-Управа, седам радних дана од дана почетка израде тог документа

 

ОБАВЕШТЕЊE

 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања отпочело је консултативни  процес у циљу припреме Акционог плана за економске миграције за период 2021-2023. година. 

 

С тим у вези обавештавамо јавност да је  оджан први састанак Радне групе за израду Акционог плана за економске миграције за период 2021-2023. година, чиме је и званично отпочео консултативни процес у припреми  документа јавне политике у области економских миграција.