Aa

Aa

ОБАВЕШТЕЊЕ Услуге бањског и климатског опоравка корисника у области борачко-инвалидске заштите

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ Услуге бањског и климатског опоравка корисника у области борачко-инвалидске заштите

Читај ми

Обавештавамо Вас да је у току јавна набавка за Услуге бањског и  климатског опоравка корисника у области борачко-инвалидске заштите.

 

Након спроведеног поступка јавне набавке и потписивања уговора са изабраним понуђачем,  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, ће на основу Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица („Службени гласник РС”, број 18/20), Правилника о бањско-климатском опоравку („Службени гласник РС”, број 161/20)  расписати Јавни позив за подношење захтева ради упућивања на бањско-климатски опоравак.

 

Текст Јавног позива за 2023. годину ће бити објављен на интернет страници овог министарства, неопходно је да пратите наведену страницу, како би сте благовремено поднели захтев.