Jавни позив за учешће у Јавној расправи о Предлогу акционог плана за 2019. и 2020. годину за примену Стратегије социјалног укључивања Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године

Jавни позив за учешће у јавној расправи о предлогу акционог плана за 2019. и 2020. годину за примену стратегије социјалног укључивања рома и ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године

Jавни позив за учешће у Јавној расправи о Предлогу акционог плана за 2019. и 2020. годину за примену Стратегије социјалног укључивања Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године

Читај ми

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања позива заинтересоване грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом Предлога акционог плана за 2019. и 2020. годину за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године и да дају своје коментаре, сугестије и предлоге.

 

Јавна расправа о Предлогу одржава се од 1. до 21. августа 2019. године.

 

Програм јавне расправе о Предлогу, са Предлогом и прилозима утврђеним Пословником Владе, објављује се на интернет страници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и порталу е-Управе.

 

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања путем електронске поште на e-mail адресу: antidiskriminacija.rodna@minrzs.gov.rs или поштом на адресу Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-24, са напоменом: „За јавну расправу о Предлогу акционог плана за 2019. и 2020. годину за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године ”.

 

Саставни део овог јавног позива је текст Предлога, са образложењем и прилозима утврђеним Пословником Владе, који је одредио Одбор за јавне службе.