Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације спроводиће се у периоду од 2. до 23. септембра 2019. године

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације спроводиће се у периоду од 2. до 23. септембра 2019. године

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације спроводиће се у периоду од 2. до 23. септембра 2019. године

Читај ми

У оквиру Јавне расправе организује се и седам округлих столова у Републици Србији, по следећем распореду: 

-Крагујевац, 2. септембар 2019. године, просторије Скупштине града Крагујевца, Трг слободе 3, у термину од 10 до 12 часова;   

 

-Нови Пазар, 2. септембар 2019. године, просторије Скупштине града Новог Пазара, Стевана Немање 2, у термину од 17 до 19 часова;

 

-Београд, 4. септембар 2019. године, Велика сала Скупштине града Београда, Драгослава Јовановића 2, у термину од 10 до 12 часова;

 

-Нови Сад, 5. септембар 2019. године, сала Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, у термину од 10 до 12 часова;

 

-Ниш, 6. септембар 2019. године, просторије Скупштине града Ниша, Николе Пашића 24, у термину од 10 до 12 часова;

 

-Врање, 9. септембар 2019. године, просторије Скупштине града Врања, Краља Милана 1, у термину од 12 до 14 часова;

 

-Суботица, 11. септембар 2019. године, сала Градске куће Суботица, Трг слободе 1, у термину од 10 до 12 часова

 

 

Предлози, сугестије и коментари на припремљени текст Нацрта могу се током трајања јавне расправе доставити електронским путем на адресу antidiskriminacija.rodna@minrzs.gov.rs  или редовним путем на адресу: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; Немањина 22-26; 11000 Београд – са напоменом на коверти: Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације.