Aa

Aa

У установама социјалне заштите за смештај корисника и домовима за смештај одраслих и старих заражено 6 корисника и 5 запослених

У установама социјалне заштите за смештај корисника и домовима за смештај одраслих и старих заражено 6 корисника и 5 запослених

У установама социјалне заштите за смештај корисника и домовима за смештај одраслих и старих заражено 6 корисника и 5 запослених

Читај ми

На дан 3.7.2022. године, у установама социјалне заштите и домовима за смештај одраслих и старих, потврђено је присуство вируса COVID – 19 код 6 корисника и 5 запослених.

 

Укупан број излечених корисника установа социјалне заштите износи 11335, а број излечених особа које су запослене у установама социјалне заштите износи 5730.

 

Присуство вируса COVID- 19 потврђено је у:

 

  • Дому за смештај одраслих и старијих ''Terza Eta'' Прибој;
  • Геронтолошком центру Београд, РЈ Дом Бежанијска коса;
  • Центру за развој услуга социјалне заштите ''Кнегиња Љубица'' Крагујевац;
  • Заводу за смештај одраслих лица ''Мале пчелице'', Крагујевац;
  • Геронтолошком центру Београд, РЈ Дневни центри и клубови;
  • Центру за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Београд;
  • Установи за децу и младе ''Шабац'', Шабац;

 

Корисници у установама социјалне заштите за које постоји процена да могу бити потенцијални преносиoци вируса смештени су у изолацију, док запослени у установама социјалне заштите, код којих постоји оваква опасност, не долазе на посао и налазе се у кућној изолацији.

 

Дом за смештај одраслих и старијих ''Стара пруга'', Умка, решењем о суспензији лиценцe Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од 27.5.2020. године, не пружа услугу социјалне заштите домског смештаја одраслих и старијих. Дом за смештај одраслих и старијих ''Радост'' у Неготину, решењем о забрани рада Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од 8.5.2020. године и Дом за смештај одраслих и старијих ''Holiday house'' Београд, решењем о забрани рада Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од 07.07.2021. године, не пружају услугу социјалне заштите домског смештаја одраслих и старијих. 

 

 

Укупан број Установа социјалне заштите чији је оснивач Република Србија и АП Војводина износи 74, са капацитетом од 15.912 корисника. Од тога је: 56 Установа за одрасле и старије (9 Домских одељења при Центрима за социјални рад, 23 Геронтолошких центара, 7 Домова за смештај одраслих и старих, 3 Установе за смештај особа са инвалидитетом и 14 Установа за смештај особа са менталним и интелектуалним тешкоћама) и 18 Домова за децу и младе (10 Домова за децу и младе без родитељског старања, 3 Завода за васпитање деце и омладине и 5 Установа за децу и младе са сметњама у развоју). 

 

Укупан број приватних пружалаца услуге социјалне заштите домски смештај одраслих и старијих на територији Републике Србије износи 261, са капацитетом од 10296   корисника.