Aa

Aa

У установама социјалне заштите за смештај корисника и домовима за смештај одраслих и старих заражено 172 корисника и 75 запослених

У установама социјалне заштите за смештај корисника и домовима за смештај одраслих и старих заражено 172 корисника и 75 запослених

У установама социјалне заштите за смештај корисника и домовима за смештај одраслих и старих заражено 172 корисника и 75 запослених

Читај ми

На дан 30.7.2022. године, у установама социјалне заштите и домовима за смештај одраслих и старих, потврђено је присуство вируса COVID – 19 код 172 корисника и 75 запослених.

 

Укупан број излечених корисника установа социјалне заштите износи 11387, а број излечених особа које су запослене у установама социјалне заштитеи зноси 5776.

 

Присуство вируса COVID- 19 потврђено је у:

 

 • Геронтолошком центру у Београду, РЈ Дом Вождовац;
 • Геронтолошком центру у Београду, РЈ Стационар;
 • Геронтолошком центру у Београду, РЈ Бежанијска коса;
 • Геронтолошком центру у Новом Саду, Дом Ново насеље;
 • Геронтолошком центру у Новом Саду, Дом Футог;
 • Геронтолошком центру у Новом Саду, Дом Лиман;
 • Геронтолошком центру Панчево;
 • Геронтолошком центру у Крагујевцу;
 • Геронтолошком центру, Шабац;
 • Геронтолошком центру у Јагодини;
 • Геронтолошком центру у Врбасу;
 • Геронтолошком центру Бачка Паланка;
 • Геронтолошком центру Кикинда;
 • Геронтолошком центру Обреновац;
 • Дому за старе и пензионере Апатин;
 • Дому за старе и пензионере Кула;
 • Установи за одрасле и старије при ЦСР Кучево;
 • Домском одељењу при ЦСР Деспотовац;
 • Домском одељењу при ЦСР Крупањ;
 • Дому за смештај старих лица, Смедерево;
 • Заводу за смештај одраслих лица ''Мале пчелице'', Крагујевац;
 • Дому за смештај одраслих лица, Кулина;
 • Дому за лица са оштећеним видом ''Збрињавање'', Панчево;
 • Дому за децу и омладину ''Вера Радивојевић'', Бела Црква;
 • Дому за децу и лица ометена у развоју ''Др Никола Шуменковић'', Стамница;
 • Дому за смештај деце и омладине ''Вера Благојевић'', Бања Ковиљача;
 • Установи за децу и младе ''Сремчица'', Београд;
 • Заводу за васпитање деце и омладине, Београд;
 • Заводу за васпитање деце и омладине Књажевац;
 • Дому за смештај одраслих и старијих ''Свети Трифун'', Миљаковац, Београд;
 • Дому за смештај одраслих и старијих ''Долина сунца'', Панчево;
 • Дому за смештај одраслих и старијих ''Свети Георгије'', Петроварадин;
 • Дому за смештај одраслих и старијих ''Бели двор Ђорђевић'', Београд;
 • Дому за смештај одраслих и старијих ''Dom In Lux'', Београд;
 • Дому за смештај одраслих и старијих ''Арија'', Београд;
 • Дому за смештај одраслих и старијих ''Сенeкта'', Београд;
 • Установи за децу и младе ''Шабац'', Шабац;
 • Републичком заводу за социјалну заштиту, Београд;
 • Центру за породични смештај и усвојење, Крагујевац;
 • Центру за породични смештај и усвојење, Нови Сад;
 • Центру за породични смештај и усвојење Ниш;
 • Геронтолошком центру Београд, Дневни центри и клубови;
 • Градском центру за социјални рад у Београду;
 • Центру за социјални рад у Зајечару;
 • Центру за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Београд;
 • Центру за развој услуга социјалне заштите ''Кнегиња Љубица'', Крагујевац; 

Корисници у установама социјалне заштите за које постоји процена да могу бити потенцијални преносиoци вируса смештени су у изолацију, док запослени у установама социјалне заштите, код којих постоји оваква опасност, не долазе на посао и налазе се у кућној изолацији.

 

Дом за смештај одраслих и старијих ''Стара пруга'', Умка, решењем о суспензији лиценцe Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од 27.5.2020. године, не пружа услугу социјалне заштите домског смештаја одраслих и старијих. Дом за смештај одраслих и старијих ''Радост'' у Неготину, решењем о забрани рада Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од 8.5.2020. године и Дом за смештај одраслих и старијих ''Holiday house'' Београд, решењем о забрани рада Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од 07.07.2021. године, не пружају услугу социјалне заштите домског смештаја одраслих и старијих. 

 

Укупан број Установа социјалне заштите чији је оснивач Република Србија и АП Војводина износи 74, са капацитетом од 15.912 корисника. Од тога је: 56 Установа за одрасле и старије (9 Домских одељења при Центрима за социјални рад, 23 Геронтолошких центара, 7 Домова за смештај одраслих и старих, 3 Установе за смештај особа са инвалидитетом и 14 Установа за смештај особа са менталним и интелектуалним тешкоћама) и 18 Домова за децу и младе (10 Домова за децу и младе без родитељског старања, 3 Завода за васпитање деце и омладине и 5 Установа за децу и младе са сметњама у развоју). 

 

Укупан број приватних пружалаца услуге социјалне заштите домски смештај одраслих и старијих на територији Републике Србије износи 261, са капацитетом од 10296   корисника.