Aa

Aa

У установама социјалне заштите за смештај корисника и домовима за смештај одраслих и старих заражено 119 корисника и 60 запослених

У установама социјалне заштите за смештај корисника и домовима за смештај одраслих и старих заражено 119 корисника и 60 запослених

У установама социјалне заштите за смештај корисника и домовима за смештај одраслих и старих заражено 119 корисника и 60 запослених

Читај ми

На дан 22.09.2022. године, у установама социјалне заштите и домовима за смештај одраслих и старих, потврђено је присуство вируса COVID – 19 код 119 корисника и 60 запослених.

 

Укупан број излечених корисника установа социјалне заштите износи 11866, а број излечених особа које су запослене у установама социјалне заштите износи 5977.

 

Присуство вируса COVID- 19 потврђено је у:

 

 • Геронтолошком центру у Београду, РЈ Бежанијска коса;
 • Геронтолошком центру у Београду, РЈ Вождовац;
 • Геронтолошком центру Панчево;
 • Геронтолошком центру, Шабац;
 • Геронтолошком центру Рума;
 • Геронтолошком центру Младеновац; 
 • Геронтолошком центру Суботица;
 • Геронтолошком центру у Матарушкој бањи;
 • Геронтолошком центру у Алексинцу;
 • Геронтолошком центру у Крагујевцу;
 • Геронтолошком центру Ниш;
 • Геронтолошком центру Обреновац;
 • Геронтолошком центру Лесковац;
 • Геронтолошком центру Јагодина;
 • Геронтолошком центру Бечеј;
 • Дому за старе и пензионере Мол;
 • Дому за старе и пензионере Кула;
 • Дому за смештај одраслих и старијих, Сурдулица;
 • Домском одељењу при ЦСР Деспотовац;
 • Домском одељењу при ЦСР Крупањ;
 • Дому за децу и омладину ''Јефимија'' Крушевац;
 • Заводу за смештај одраслих лица ''Мале пчелице'', Крагујевац;
 • Дому за децу ''Колевка'' Суботица;
 • Дому ''Ветерник'', Ветерник;
 • Дому за душевно оболела лица Чуруг;
 • Дому за одрасле и старије ''Св. Василије Острошки Чудотворац'' Нови Бечеј;
 • Дому за децу и омладину ''Вера Радивојевић'', Бела Црква;
 • Дому за децу и лица ометена у развоју ''Др Никола Шуменковић'', Стамница;
 • Дому за смештај деце и омладине ''Вера Благојевић'', Бања Ковиљача;
 • Дому за лица ометена у менталном развоју ''Срце у јабуци'', Панчево;
 • Дому за ментално ометена лица, Тутин;
 • Заводу за васпитање деце и омладине, Београд;
 • Дому за смештај одраслих и старијих ''Свети Георгије'', Петроварадин;
 • Дому за смештај одраслих и старијих ''Бетанија'', Суботица;
 • Дому за смештај одраслих и старијих ''Сунчана падина'', Београд;
 • Дому за старе ''Ружа Јелена'' Опово;
 • Дому за смештај одраслих и старијих ''Винијум'' Качулице;
 • Дому за смештај одраслих и старијих ''Стари пријатељ'' Београд;
 • Дому за смештај одраслих и старијих ''Нанини конаци'' Зрењанин;
 • Дому за смештај одраслих и старијих ''Da Vinci'' Петровац на Млави;
 • Прихватилишту за одрасла и стара лица Београд;
 • Прихватилишту за жртве насиља у породици Ниш;
 • Центру за развој услуга социјалне заштите ''Кнегиња Љубица'', Крагујевац;
 • Републичком заводу за социјалну заштиту, Београд;
 • Центру за породични смештај и усвојење, Крагујевац;
 • Центру за породични смештај и усвојење, Суботица;
 • Геронтолошком центру Београд, Дневни центри и клубови;
 • Центру за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Београд;
 • Градском центру за социјални рад у Београду;
 • Центру за социјални рад Крагујевац;
 • Центру за социјални рад Бачка Паланка.

 

Корисници у установама социјалне заштите за које постоји процена да могу бити потенцијални преносиoци вируса смештени су у изолацију, док запослени у установама социјалне заштите, код којих постоји оваква опасност, не долазе на посао и налазе се у кућној изолацији.

 

Дом за смештај одраслих и старијих ''Стара пруга'', Умка, решењем о суспензији лиценцe Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од 27.5.2020. године, не пружа услугу социјалне заштите домског смештаја одраслих и старијих. Дом за смештај одраслих и старијих ''Радост'' у Неготину, решењем о забрани рада Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од 8.5.2020. године и Дом за смештај одраслих и старијих ''Holiday house'' Београд, решењем о забрани рада Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од 07.07.2021. године, не пружају услугу социјалне заштите домског смештаја одраслих и старијих.  

 

Укупан број Установа социјалне заштите чији је оснивач Република Србија и АП Војводина износи 74, са капацитетом од 15.912 корисника. Од тога је: 56 Установа за одрасле и старије (9 Домских одељења при Центрима за социјални рад, 23 Геронтолошких центара, 7 Домова за смештај одраслих и старих, 3 Установе за смештај особа са инвалидитетом и 14 Установа за смештај особа са менталним и интелектуалним тешкоћама) и 18 Домова за децу и младе (10 Домова за децу и младе без родитељског старања, 3 Завода за васпитање деце и омладине и 5 Установа за децу и младе са сметњама у развоју). 

 

Укупан број приватних пружалаца услуге социјалне заштите домски смештај одраслих и старијих на територији Републике Србије износи 261, са капацитетом од 10296 корисника.