Aa

Aa

У установама социјалне заштите о домовима за смештај одраслих и старих заражено 3 корисника и 14 запослених

У установама социјалне заштите о домовима за смештај одраслих и старих заражено 3 корисника и 14 запослених

У установама социјалне заштите о домовима за смештај одраслих и старих заражено 3 корисника и 14 запослених

Читај ми

У установама социјалне заштите и домовима за смештај одраслих и старих присуство Ковид 19 потврђено је код 3 корисника и 14 запослених.

 

Укупан број излечених корисника установа социјалне заштите износи 11.226, а број излечених особа које су запослене у установама социјалне заштите и 5.693.

 

Присуство Ковид 19 потврђено је код:

 

3 корисника:

 

 • 1 корисник у Геронтолошком центру Београд – РЈ Дневни центри и клубови;
 • 1 корисник у Геронтолошком центру у Крушевцу;
 • 1 корисник у Центру за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Београд;

 

14 запослених:

 

 • 2 запослена у Геронтолошком центру у Панчеву;
 • 2 запослена у Геронтолошком центру Београд – РЈ Дневни центри и клубови;
 • 1 запослени у Градском центру за социјални рад у Београду;
 • 1 запослени у Геронтолошком центру у Суботици;
 • 1 запослени у Геронтолошком центру у Младеновцу;
 • 1 запослени у Дому за старе и пензионере Апатин;
 • 1 запослени у Дому за смештај и негу старих лица Прокупље;
 • 1 запослени у Геронтолошком центру Београд – Дом Вождовац;
 • 1 запослени у Центру за породични смештај и усвојење, Крагујевац;
 • 1 хранитељ у Центру за породични смештај и усвојење Ниш;
 • 1 запослени у ''СОС Дечије село'' Краљево;
 • 1 запослени у Прихватилишту за одрасла и стара лица Београд;

 

Корисници у установама социјалне заштите за које постоји процена да могу бити потенцијални преносиoци вируса смештени су у изолацију, док запослени у установама социјалне заштите, код којих постоји оваква опасност, не долазе на посао и налазе се у кућној изолацији.

 

Дом за смештај одраслихи старијих ''Стара пруга'', Умка, решењем о суспензији лиценцe Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од 27.5.2020. године, не пружа услугу социјалне заштите домског смештаја одраслих и старијих. Дом за смештај одраслих и старијих ''Радост'' у Неготину, решењем о забрани рада Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од 8.5.2020. године и Дом за смештај одраслих и старијих ''Holiday house'' Београд, решењем о забрани рада Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од 07.07.2021. године, не пружају услугу социјалне заштите домског смештаја одраслих и старијих. Дана 18.3.2021. године, донето је решење Министарствa за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, о забрани рада Дома за смештај одраслих и старијих ''Нада'', Борча, Београд. 

 

У извештају Установе за одрасле и старије ''Гвозден Јованчићевић'' у Великом Поповцу од 15.08.2020. године, наводи се да је, на основу извештаја Завода за јавно здравље у Пожаревцу, укупно заражено 103 корисника, а да је излечено 96 корисника, док је у евиденцији Установе и Института за вирусологију, вакцине и серуме ''Торлак'', број заражених корисника износио 80. Установа није имала тачне податке и резултате о тестираним и ретестираним корисницима све до дана 15.08.2020. године. 

 

У извештају Установе за одрасле у Лесковцу, од 09.08.2020. године, наводи се да су од 49 корисника који су заражени вирусом COVID 19, резултати контролног тестирања за 32 корисника негативни, док 17 корисника има позитиван резултат на тесту за присуство вируса. Дана 11.08.2020. године, у извештају исте Установе, наводи се да број излечених корисника износи 30, те је због непрецизног извештавања Установе дошло до неслагања у обради података о броју излечених корисника.

 

Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјалнапитања, дана 21.08.2020. године, достављен је извештај Геронтолошког центра у Нишу и списак од 195 корисника који су били заражени вирусом COVID- 19 од почетка епидемије. Како се наводи у извештају, 15 корисника није било пријављено Институту за јавноздравље, Служби за заразне болести. На евиденцији овог министарства се налазило укупно 188 заражених корисника Геронтолошког центра у Нишу. У Геронтолошком центру у Нишу дана 13.05.2020. године, због недовољно прецизног извештавања, приказано је да је излечен 181 корисник, а заправо је излечено 136 корисника, од којих 54 корисника са два негативна контролна теста и 82 корисника са једним негативним контролним тестом на присуство вируса COVID 19. У извештају од 13.05.2020. године у укупном броју излечених корисника се налазило и 44 корисника који никада нису били заражени вирусом. Дана 19.05.2020. године, у извештају Геронтолошког центра Ниш наведено је да два негативна контролна теста, након првог позитивног теста, има 70 корисника, док једанн егативни контролни тест, након позитивног теста, има 44 корисника. 

Укупан број установа социјалне заштите чији је оснивач Република Србија и АП Војводина износи 74, са капацитетом од 15.912 корисника. Од тога је: 56 установа за одрасле и старије (9 домских одељења при центрима за социјални рад, 23 геронтолошких центара, 7 домова за смештај одраслих и старих, 3 установе за смештај особа са инвалидитетом и 14 установа за смештај особа са менталним и интелектуалним тешкоћама) и 18 домова за децу и младе (10 домова за децу и младе без родитељског старања, 3 завода за васпитање деце и омладине и 5 установа за децу и младе са сметњама у развоју). 

 

Укупан број приватних пружалаца услуге социјалне заштите домски смештај одраслих и старијих на територији Републике Србије износи 263, са капацитетом од 10.137 корисника.